Home »Koncerty »Kro­nika – přehled akcí

Kronika sboru

Vítejte na stránkách kroniky pěveckých sborů Camerata, Kamarádi a Broučci, toho času na zámku panství čakovického…

Na jednotlivé stránky knihy té se pohodlně přenésti můžete poklikáním na odkaz datumem tvořený, je-li tento ovšem ustanovši jest.Pro oko zvídavé též cos jak fotoalbum připraveno jest u některých zaznamenaných akcí.

Krom míst krásných, kde zpívali jsme, též v malých bedýnkách u vás doma schovaných byli jsme.
Přehled koncertů a akcí v roce 2018

26.10. až 31.10. Pravidelné podzimní soustředění kamarádů a Shamwari v Českém ráji, tentokrát s dobrovodným tématem „Cesta kolem světa“.
29.6. až 5.7. Pravidelné letní soustředění Cameraty v Jizerských horách.
16.6. Na Čakovickém spolkovém dni zazpívali Broučci mladší, Broučci starší, Kamarádi a Shamwari. Přítomna byla také Camerata.
25.5. U příležitosti Noci kostelů vystoupili Shamwary v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Hovorčovicích.
19.5. Na festivalu barokní hudby Otevřená zahrada Libčice zazpívala Camerata.
7.5. Kamarádi a Shamwari vystoupili na galakoncertu na podporu léčby rakoviny dětí pro obecně prospěšnou společnost ŽIVOT DĚTEM! vystoupili v divadle Hybernia. Na tomto téměř tříhodinovém koncertu vystoupili společně s takovými osobnostmi, kterými jsou Bohuš Matuš, Katerina Brožová, Hynek Tomm, Magda Malá, Tomáš Vanek, Zbynek Drda, Milan Peroutka,Zbynek Fric, David Ulicník, Petr Ryšavý, Jirí Škorpík, Monika Sommerová, Elis Ochmanová, Anna Slovácková, Valentína Vlková, Petr Kutheil, Klára Kozlovská, Esther Lubadika, Jolana Szajewská, skupina ALIATRIX – svetelná show a další.
27.4. Camerata vystoupila na koncertě v Jiráskově divadle v Hronově. Během víkendové akce jsme vyrazili do skal a v neděli zpívali ještě při mši ve Velkém Poříčí. Děkujeme panu řediteli Vlachovi (ZUŠ Hronov) za milé a srdečné přijetí.
26.4. Jarní koncert všech přípravných oddělení pěveckého sboru Camerata Praha : Mladší Broučci, Starší Broučci, Kamarádi a Shamwari pod vedením Veroniky Dvořáčkové Žofákové, Nadi Novotné a Jany Pavlíčkové proběhl v centru Mariapoli ve Vinoři.
15.4. Adlibitum (řídí Jan Kyjovský) a Camerata Praha společně s komorním orchestrem ZUŠ Hronov pod vedením Josefa Vlacha vystoupili na slavnostním závěrečném koncertu Čakovického festivalu sborového zpěvu v kostele sv.Remigia v Čakovicích.
12.4. H®oši z Klatov (řídí Jan Šimůnek), Mariella z Plzně (pod vedením Marie Novákové) a Shamwari vystoupili na třetím koncertu Čakovického festivalu sborového zpěvu.
5.4. CF20–02 SHOkteto komorní sbor (Praha), Boleslav (sbor z Mladé Boleslavy pod vedením Zuzany Kubelkové), Adlibitum komorní sbor (řídí Jan Kyjovský) a Camerata zazpívali na druhém koncertu Čakovického festivalu sborového zpěvu.
22.3. CF20–01 Slůňata z Brandýsa nad Labem (vede Josefína Nedbalová), Coloreon (řídí Eva Filipová), Kamarádi a Shamwari vystoupili na na zahajovacím koncertě Čakovického festivalu.
8.2. Na mezinárodním kongresu setkání kněží Fokoláre ve Vinoři zazpíval pěvecký sbor Camerata.

Přehled koncertů a akcí v roce 2017

24.12. Camerata, instrumentální orchestr Ady Slivanské a hosté provedli Rybovu mši vánoční v Čakovicích. Dirigovala Veronika Dvořáčková Žofáková, aóla zpívali Jana Sibera, Andrea Čančarová, Václav Sibera a Pavel Klečka. Na varhany doprovázela Petra Jirůtková.
17.12. Ve Vinoři na adventním koncertu zazpívala Camerata.
16.12. V kostele sv. Jakuba Staršího v Předměřicích provedla Camerata a sólisté za doprovodu instrumentální skupiny Ady Slivanské Českou mši vánoční od J.J.Ryby. Sóla: Jitka Košatová – soprán, Alice Votavová – alt, Václav Sibera – tenor, Pavel Klečka – bas. Na varhany zahrál Otomar Kvěch.
10.12. V kostele sv.Remigia v Čakovicích vystoupily pěvecké sbory Kamarádi, Shamwari a Camerata na adventním koncertu.
3.12. Rozsvícení vánočního stromu ve Kbelích se zúčastnili Starší Broučci, Kamarádi a Shamwari.
24.10. až 29.10. V Českém ráji proběhlo pravidelné soustředění sborů Kamarádi a Shamwari – tentokrát nás provázelo téma „Praotec Čech“.
23.9. Na Třeboradickém posvícení při mši zazpívala Camerata.
1.7. až 6.7. Pravidelné letní soustředění sboru Camerata v Bedřichově.
17.6. Na Spolkovém dni v Čakovicích se představili Broučci mladší, Broučci starší, Kamarádi a Camerata.
26.05. Výjezd Kamarádů do Hronova, společný koncert se sborem Brumbambule v lázních Kudowa-Zdrój (Polsko)
21.05. CF19–05 Koncert sboru Špalíček (Cheb), Zdický sbor (Zdice), DPS Canto (Náchod), Camerata Praha v Praha 9 – Čakovice
18.05. CF19–04 Koncert sboru DPS Větrník (Loštice), DPS Mendy (Praha), DPS Paleček (Praha), DPS Kamarádi v Praha 9 – Čakovice
14.05. CF19–03 Koncert sboru Carmina Nova (Praha), Musica Viva (Náchod), Frangula Chorus (Praha), Camerata Praha v Praha 9 – Kbely
11.05. CF19–02 Koncert sboru Canzonetta (Teplice), DPS ZUŠ Klecany, DPS Lístek, Camerata Praha v Praha 9 – Čakovice
04.05. CF19–01 Koncert sboru DPS Brumbambule (Hronov), DPS Starší Broučci (Čakovice), DPS Kamarádi v Praha 9 – Čakovice
08.04. Zahrada písní – pěvecká soutěž. Kamarádi se umístili v bronzovém pásmu, gratulujeme.
06.04. Jarní koncert ve Vinoři. Broučci ml. Čakovice – Veronika Dvořáčková Žofáková. Broučci st. Čakovice – Jana Pavlíčková. Broučci ml a st. Vinoř – Naďa Novotná. Kamarádi – Veronika Dvořáčková Žofáková.
19.02. Soustředění Komorního sboru v Třeboradicích
08.01. Rybova mše v provedení pěveckého sboru Camerata Praha a Komorního orchestru ZUŠ Hronov. Praha Vinoř. Dirigent Josef Vlach. Sóla: Jitka Košatová, Alice Votavová, Václav Sibera, Pavel Klečka.
07.01. Rybova mše v provedení pěveckého sboru Camerata Praha a Komorního orchestru ZUŠ Hronov. Husitská církev, Dejvice. Dirigent Josef Vlach. Sóla: Jitka Košatová, Alice Votavová, Václav Sibera, Pavel Klečka.

Přehled koncertů a akcí v roce 2016

24.12. Camerata, instrumentální orchestr Ady Slivanské a hosté provedli Rybovu mši vánoční v Čakovicích. Sóla zpívali Jana Sibera, Alice Votavová, Václav Sibera a Pavel Klečka.
18.12. Na adventním koncertu ve Vinoři zazpívala Camerata. Na tomto místě, kde je opravdu mnohaletá tradice kultury nejen před Vánocemi, je pro nás čest a radost zpívat pro naše milé publikum.
15.12. Koncert sborů Mladší Broučci z Čakovic, sbormistr Veronika Dvořáčková Žofáková, Starší Broučci z Čakovic, sbormistr Jana Pavlíčková, Mladší a Starší Broučci z Vinoře, sbormistr Naďa Novotná, Schoellerův sál, Čakovický zámek, Praha 9– Čakovice
11.12. Na adventním koncertu v Čakovicích vystoupili Kamarádi a Camerata. Byl to velmi pěkný koncert, který skutečně ladil každého posluchače na příchod Vánoc.
04.12. Na adventním koncertě v kostele sv.Alžběty ve Kbelích zazpívali pro naše milé posluchače Kamarádi. Velké poděkování kbelské farnosti za milé přijetí a panu Váňovi za krásné fotografie, které nám na koncertě udělal.
27.11. Na rozsvěcení vánočního stromu ve Kbelích zazpívali Kamarádi.
19.11. Zrušený výjezd do Německa jsme si vynahradili výletem na zámek Nelahozeves. Pěkná cesta vlakem, pěkná procházka, pěkné počasí (nakonec), pěkná atmosféra :-) Prostě všechno pěkné. A nejlepší je, že je to už skoro 10 let, co se tady Jitka a Ondra brali. Naší Aničce byl tehdy 1 měsíc.
25.10. Kamarádi vyjeli na soustředění do Nepřívěci, kde jsme se učili nové písničky, prožili mnoho nečekaných zážitků, během kterých šlo o důvtip, samostatnost, všímavost, komunikaci, kamarádství a dobrou zábavu, odvahu a vytrvalost, prostě o celého člověka tělem i srdcem. Nakonec se nám podařilo navrátit ztracenou krásu princezně Zlatovlásce a vše dobře dopadlo. Tyto společně prožité chvíle také patří do repertoáru sboru a posluchači je mohou vnímat jako něco nevyřčeného, co mezi dětmi funguje.
1.10. Camerata a Kamarádi zazpívali na Čakovickém posvícení. Dali jsme si práci s dobovými kostýmy, hudbou i nástroji. Velké poděkování patří Lukáši Matouškovi, skladateli, režisérovi a také hráči na historické nástroje, o nichž byste ani neřekli, že existovaly, protože právě pan Matoušek nás na tyto nástroje doprovázel. Počasí nám přálo, a tak jsme si to všichni pěkně užili.
24.9. Camerata zazpívala na Třeboradickém posvícení.
1.7. až 6.7. Camerata vyjela na soustředění do Bedřichova. Potili jsme krev a zpívali, až se z nás kouřilo, kromě toho jsme si také užívali společné krásné chvíle.
18.6. Na Spolkovém dni v Čakovicích vystoupili Camerata, Kamarádi a Broučci.
3.6. až 4.6. Kamarádi vyjeli do Sedmihorek za sborem Amici Gaudente, měli společný koncert na zámku Hrubá Skála. V kempu Sedmihorky a na zámku Hrubá Skála se setkali kamarádi s kamarády (tedy Kamarádi z Prahy a Amici z Jablonce nad Nisou) aby společně zazpívali na koncertě, dobyli poklad poustevníka, zastřelili krysu, pronikli v noci nepřátelským územím.. Prostě když je s někým dobře, tak čas hrozně letí. A pak se na to dlouho vzpomíná. Díky Tomáši Pospíšilovi a všem, kteří se o nás starali.
19.5. Dnes jsme na den přesně oslavili 15. výročí svatby naší sbormistryně Veroniky. Na oslavě s námi byli i členové sboru, kteří byli tehdy na svatbě – Jitka a Ondra Košatovi, Pavel Rosický, Maruška Hovorková, Katka Pešková. Omlouvám se, jestli jsem někoho nejmenoval.. Děkujeme všem přátelům, že nám pomáhají, bez vaší pomoci bychom to už dávno nedělali.
12.5. Naše sbormistryně Jana Pavlíčková už je Mgr. :-) Na absolvenstkém koncertě v Řepích zazpívala pod její taktovkou (pomyslnou) také Camerata. Následovaly gratulace a velká úleva z krásného výkonu.
8.5. Camerata a Kamarádi zazpívali u příležitosti 25. výročí nakladatelství Nové město v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně.
6.5. Kamarádi (sbormistryně Veronika Dvořáčková Žofáková), Cantanima – Německo (sbormistryně Merle Clasen), Camerata (sbormistryně J. Pavlíčková, V. Dvořáčková Žofáková) zazpívali na společném koncertě v Čakovicích. Milé setkání milých lidí, kde se všichni domluví, protože chtějí.
28.4. DPS Osmikvítek (sbormistryně I. Hennová), DPS Kopretiny – Cheb (sbormistryně E. Kůrková), Vokální společenství Cantio (vedoucí A. Pravdová), Camerata (sbormistryně V. Dvořáčková Žofáková a J. Pavlíčková) zazpívali na společném koncertě v Čakovicích. Je krásné zažít zkušenost, že zpěv vede každého a všude k dobré náladě a je společným jazykem tolika lidí. Děkujeme všem našim milým hostům za to, že si na nás našli čas a umožnili nahlédnout do pestrého hrnce sborového zpěvu.
20.4. CF18–03 DPS ZŠ Hovorčovice (sbormistryně V. Dvořáčková Žofáková), Neoni (sbormistryně J. Pavlíčková), Mistrovo Xteto gymnázia Ústavní (sbormistr S. Mistr), Repetice (sbormistryně J. Pavlíčková, D. Emanovská) zazpívali na společném koncertě v Čakovicích. Na koncertě byla velmi milá atmosféra radosti ze zpěvu a společně prožitého času, vše jsme nakonec náležitě oslavili.
17.4. CF18–02 Camerata pod vedením Mgr. Veroniky Dvořáčkové Žofákové a Mgr. Jany Pavlíčkové a Pražští pěvci pod vedením Mgr. Stanislava Mistra zazpívali v Čakovicích. Měli jsme nevšední příležitost ponořit se do hlubin moderní soudobé hudby, kterou pravděpodobně nebudeme mít příležitost v naší oblasti zase mhoho let slyšet. Děkujeme.
10.4. CF18–01 DPS Amici Gaudente z Jablonce nad Nisou a DPS Kamarádi vystoupili na zahajovacím koncertě Čakovického festivalu. Naši přátelé Amici z Jablonce společně s Kamarády zazpívali v Čakovicích. Po krásném koncertě jsme vše náležitě oslavili. Poklona Amíkům za to, že po náročném dni, kdy vystupovali na pěvecké soutěži (a získali zlato), dokázali zapomenout na únavu a potěšili nás svým vystoupením.
29.2. Na Jarním koncertě ve Vinoři zazpívali Broučci a Kamarádi. Všechna oddělení Broučků pod vedením Magdalény Hochmanové, DiS., Nadi Novotné, DiS. a Mgr. Jitky Čekalové a Kamarádi pod vedením Mgr. Veroniky Dvořáčkové Žofákové vystoupila v Mariapoli Vinoř. Broučci krásně zazpívali a Kamarádi si pro ně a pro nás všechny připravili moc pěknou minioperu Sněhurka a sedm trpaslíků.

Přehled koncertů a akcí v roce 2015

24.12. Camerata, instrumentální orchestr Ady Slivanské a hosté provedli Rybovu mši vánoční v Čakovicích. Sóla zpívali Jitka Košatová, Alice Valtrová, Ondřej Košata a Pavel Klečka.
13.12. Camerata, Kamarádi a Broučci vystoupili na adventním koncertě v Čakovicích. Protože nebylo možné se s fotoaparátem prodrat před zpěváky, jsou téměř všechny fotografie pohledem z boku.
6.12. Camerata a Kamarádi vystoupili na adventním koncertě ve Vinoři
4.12. Camerata vystoupila na adventním koncertě ve Kbelích
29.11. Broučci zazpívali na rozsvěcení vánočního stromu ve Kbelích
28.11. Broučci zazpívali na rozsvěcení vánočního stromu v Satalicích
27.10. až 1.11. Kamarádi vyjeli na soustředění do Bedřichova
26.9. Camerata zazpívala na Třeboradickém posvícení
30.6. až 6.7. Camerata vyjela na soustředění do Bedřichova.
20.6. Na Spolkovém dni v Čakovicích byla také Camerata.
27.5. CF17–05 Na Čakovickém festivale sborového zpěvu vystoupily ve Kbelích L´Asenzio (sbormistryně Ludmila Bajerová), DPS ŠUM ZŠ Rokycany (sbormistryně Hana Šlégrová) a Kamarádi (sbormistryně Veronika Dvořáčková Žofáková)
6.5. CF17–04 Na Čakovickém festivale sborového zpěvu vystoupily v Čakovicích Coro d´Oro (sbormistryně Ivana Remková, klavír Zdeněk Zdeněk) a Camerata (sbormistryně J. Pavlíčková, V. Dvořáčková Žofáková).
25.4. CF17–03 Na Čakovickém festivale sborového zpěvu vystoupily v Čakovicích přípravné odd. Severáčku Liberec Broučci zpěváčci (sbormistryně A. Čančarová Houfková, R. Fryčová), přípravné oddělení Kamarádů Praha Starší Broučci (sbormistryně Jitka Košatová) a Kamarádi (sbormistryně Veronika Dvořáčková Žofáková).
16.4. CF17–02 Na Čakovickém festivale sborového zpěvu vystoupily v Čakovicích Adlibitum (sbormistr Jan Kyjovský), Gaudium Praha (sbormistři Zdena a Vladislav Součkovi), Puellae (sbormistr Vladislav Souček) a Camerata (sbormistryně J. Pavlíčková, V. Dvořáčková Žofáková).
11.4. CF17–01 Na Čakovickém festivale sborového zpěvu vystoupily v Čakovicích Chorus Egrensis z Aše (sbormistryně Alexandra Benešová) a Bubureza, sbor GMHS (sbormistři M. Vítková, J. Rybář) a Camerata (sbormistryně J. Pavlíčková, V. Dvořáčková Žofáková).
22.3. Na festivalu PefUK zazpíval před porotou sbor Camerata.
16.3. Na koncertu dětských přípravných oddělení ve Vinoři zazpívali Mladší Broučci, Starší Broučci a Kamarádi.
11.1. Rybovu mši vánoční provedl v Praze Kbelích v doprovodu komorního orchestru ZUŠ Hronov pod vedením dirigenta Josefa Vlacha pěvecký sbor Camerata. Sóla zpívali Jitka Košatová, Alice Valtrová, Ondřej Košata, Michal Čančara.
10.1. Při mši ve Vinoři provedl v doprovodu komorního orchestru ZUŠ Hronov pod vedením dirigenta Josefa Vlacha pěvecký sbor Camerata. Sóla zpívali Jitka Košatová, Alice Valtrová, Ondřej Košata, Michal Čančara.
9.1. Rybovu mši vánoční provedl v praze Řepích v doprovodu komorního orchestru ZUŠ Hronov pod vedením dirigenta Josefa Vlacha pěvecký sbor Camerata. Sóla zpívali Jitka Košatová, Marina Shcherbaková, Ondřej Košata, Michal Čančara.

Přehled koncertů a akcí v roce 2014

24.12. Rybovu mši vánoční provedl v kostele sv. Remigia v Čakovicích v doprovodu instrumentální skupiny Ady Slivanské pěvecký sbor Camerata. Sóla zpívali Veronika Laznová, Alice Votavová, Pavel Kovacs, Michal Čančara.
21.12. Camerata a Kamarádi zazpívali na adventním kobcertě ve Kbelích. Reportáž z koncertu proběhla na kbelské internetové televizi.
14.12. Tradiční adventní koncert v Čakovicích provedl pěvecký sbor Camerata.
7.12. Na adventním koncertu ve Vinoři zazpívali Kamarádi a Starší Broučci.
5.12. V Katedrále sv. Víta se Kamarádi zúčastnili Stonožkové mše celebrované kardinálem Dominikem Dukou v přímém přenosu televize TV Noe.
30.11. Na rozsvěcení vánočního stromu ve Kbelích zazpívali mladší Broučci a Kamarádi.
11.11. Galakoncert pro varhany. Ve Vinoři vystoupili Markéta Dvořáková, Michaela Kapustová, Maria Kobielska, Simona Procházková, Jana Sibera, Petra Šimková Alvarez, Marina Vyskvorkina, Milan Bürger, Michal Křístek, Oldřich Kříž, Jan Markvart, Petr Matuszek, Václav Sibera, sbor Camerata Praha pod vedením Jany Pavlíčkové. Petr Maceček (housle) a Pavel Voráček (klavír).
24.10. až 29.10. soustředění sboru Kamarádi v Bedřichově
12.9. až 20.9. koncertní výjezd do Francie
27.6. až 2.7. soustředění sboru Camerata v Bedřichově
21.6. Broučci a Kamarádi zazpívali na Spolkovém dni před Čakovickým zámkem.
8.6. Broučci a Kamarádi zazpívali na Jenštejnských slavnostech
31.5. na Dni dětí v Letňanech zazpívali Kamarádi
29.4. až 26.5. Čakovický festival sborovéhozpěvu, 16. ročník.
26.5. Kvítek z Kostelce n. Orlicí, Radost Praha a Kamarádi vystoupily v Praze Čakovicích.
25.5. Camerata a sólisté provedli operu Jana z Arcu (Giuseppe Verdi) ve Kbelích. Jana Sibera – soprán, Václav Sibera – tenor, Petr Matuszek – baryton, Pavel Voráček – klavír
22.5. Imbus, Post Scriptum a Camerata zazpívaly v Čakovicích.
18.5. Ko.mar z Plzně, Sbor přátel zpěvu z Karviné, Camerata vystoupily ve Vinoři.
29.4. Bab´Singers z Francie, Camerata a Kamarádi zazpívali v Čakovicích.
28.4. Kamarádi a sólisté vystoupili ve Španělské synagoze na festivalu MAŽIF III u příležitosti připomínky Děti Wintonovi.
6.2. V zámku Čakovice zazpívali Broučci.
5.1. Ve Kbelích v doprovodu orchestru ZUŠ Hronov pod vedením Josefa Vlacha zazpíval Českou mši vánoční sbor Camerata.
4.1. Ve Vinoři v doprovodu orchestru ZUŠ Hronov pod vedením Josefa Vlacha zazpíval Českou mši vánoční sbor Camerata.

Přehled koncertů a akcí v roce 2013

25.12. Při mši svaté v kostele sv. Remigia zazpívali Kamarádi.
24.12. Před mší svatou zazpíval pěvecký sbor Camerata a sólisté v doprovodu komorního orchestru Českou mši vánoční.
18.12. Zpíváme při vzpomínkové mši za V.Havla u sv. Anny, přímý přenos ČT.
15.12. V Čakovicích na tradičním adventním koncertu zazpíval pěvecký sbor Camerata.
14.12. Ve Kbelích společně vystoupily pěvecké sbory Camerata a Kamarádi.
7.12. Na adventních trzích v Čakovicích zazpíval dětský pěvecký sbor Broučci.
6.12. Stonožková mše v katedrále sv.Víta, přímý přenos ČT.
1.12. Dětský pěvecký sbor Kamarádi zazpíval ve Vinoři.
10.11. Ve Vinoři zazněl výběr z opery Giuseppe Verdiho Jana z Arcu v podání sólistů a sboru Camerata.
25.10. až 30.10. Soustředění sboru Kamarádi v Bedřichově
29.9. Na Třeboradickém posvícení zazpívala Camerata.
7.9. V Letňanech zazpívali Kamarádi na akci Loučíme se s prázdninami.
3.7. až 7.7. Soustředění pěveckého sboru Camerata v Bedřichově.
15.6. Na Jenštejnských slavnostech zazpívali Kamarádi a Broučci.
12.5. až 2.6. Čakovický festival sborovéhozpěvu, 15. ročník.
2.6. CF15–4 V Čakovicích vystoupily pěvecké sbory VAGANTES z Prahy, Schola nejsv.Salvátora z Prahy a Camerata Praha.
1.6. koncert ke Dni dětí v Letňanech, zpívají Kamarádi.
30.5. CF15–3 V Čakovicích zazpívaly pěvecké sbory MáTa, Carmina Nova a Camerata.
26.5. CF15–2 Ve Vinoři vystoupily pěvecké sbory Imbus z Prahy,Radost Praha a Camerata Praha.
17.5. až 19.5. Koncertní turné pěveckého sboru Kamarádi do Kostelce nad Orlicí.
12.5. CF15–1 V Praze Kbely zazpívali DPS Mariella z Plzně, DPS Děti z Dobré Vody a Kamarádi Praha.
12.4. až 14.4. Koncertní turné pěveckého sboru Kamarádi do Loštic.
4.4. až 8.4. Výjezd sboru Camerata do Polska – Poznaně.
23.3. Praha 9 Čakovice – náměstí Jiřího Berana. Na velikonočním jarmarku v Čakovicích zazpívali Broučci.
16.3. Centrální park Praha Kbely. Na Velikonočním jarmarku ve Kbelích zazpívali Kamarádi.
28.1. Centrum Mariapoli, Praha – Vinoř. Na společném koncertě vystoupili Kamarádi a Broučci.
6.1. Na vánočním koncertě v Praze Kbelích zazněla Česká mše vánoční v podání pěveckého sboru Camerata, komorního orchestru ZUŠ Hronov a sólistů.
5.1. Na vánočním koncertě v Praze Vinoři zazněla Česká mše vánoční v podání pěveckého sboru Camerata, komorního orchestru ZUŠ Hronov a sólistů.
4.1. Na vánočním koncertě v Praze 1 zazněla Česká mše vánoční v podání pěveckého sboru Camerata, komorního orchestru ZUŠ Hronov a sólistů.

Přehled koncertů a akcí v roce 2012

25.12. Při mši svaté v kostele sv. Remigia zazpívali Kamarádi.
24.12. Jan Jakub Ryba, Česká mše vánoční zazněla v kostele sv. Remigia, Čakovice. Zpívá pěvecký sbor Camerata, sólisté a komorní orchestr Ady Slivanské.
17.12. Requiem za pana prezidenta Václava Havla, Kostel sv.Anny známý též jako Pražská křižovatka. Zúčastnily se pěvecké sbory Kamarádi a Camerata.
16.12. Adventní koncert v kostele Povýšení sv.Kříže, Vinoř. Zpívají pěvecký sbor Kamarádi a Camerata.
16.12. Adventní trhy na náměstí Jana Berana, Čakovice. Na akci zazpívali Broučci.
9.12. Adventní koncert v kostele sv.Alžběty, Kbely. Zpívají pěvecký sbor Kamarádi a Camerata.
7.12. Benefiční koncert Pro Stonožku, katedrála sv. Víta, pražský hrad. Akce se zúčastnily také pěvecké sbory Kamarádi a Camerata.
2.12. Adventní koncert v kostele sv.Remigia, Čakovice. Zpívají pěvecký sbor Kamarádi a Camerata.
14.10. Podporujte svého Anděla – benefiční koncert v podání pěveckěho sboru Camerata.
15.9. Na Třeboradickém posvícení zazpívali Camerata a Kamarádi.
4.8. V koncertním sále Rudolfinum byla podruhé provedena sklatba Chaim be tikva. Tentokrát nás na této reprezentativní akci zastoupily Martina a Petra Jirůtkovy, Julie a Bára Kadlecovy a Irenka Vojíková.
4.7.-8.7. Soustředěbí pěveckého sboru Camerata v Bedřichově.
19.6.-24.6. Soustředěbí pěveckého sboru Kamarádi v Bedřichově.
2.6. Jako již tradičně jsme se zúčastnili akce Letňany nejen dětem, letos velmi vydařené a dobře nazvučené.
20.5. Čakovický festival sborového zpěvu, slavnostní koncert k 20. výročí založení sboru Camerata. Vystoupili Camerata včetně bývalých členů, Kamarádi, Komorní orchestr ZUŠ Hronov, Radek Širc (violoncello), Václav Slivanský (flétna), schola Kbely.
10.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 5. koncert. Vystoupily pěvecké sbory EN ARCHÉ, Pueri Gaudentes 3, Camerata, Kamarádi.
4.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 4. koncert. Vystoupily pěvecký sbor Cappella Musicae Antiquae Orientalis (Polsko) a pěvecký sbor Camerata.
3.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 3. koncert. Vystoupily pěvecký sbor Cappella Musicae Antiquae Orientalis (Polsko) a pěvecký sbor Camerata.
19.4. Čakovický festival sborového zpěvu, 2. koncert. Vystoupily pěvecký sbor gymnázia J. Palacha, pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis, Orchestr HRA JE TO a dětský pěvecký sbor Kamarádi.
15.4. Čakovický festival sborového zpěvu, 1. koncert. Vystoupily pěvecké sbory Frangula chorus, Pražští pěvci a Camerata.
27.2. Veronice a Vaškovi se narodil Josífek.
14.1.-15.1. natáčení CD v Brandýse n.Lab. flétna – Václav Slivanský, Housle – Ada Slivanská

Přehled koncertů a akcí v roce 2011

28.12. V Betlémské kapli vystoupili Kamrádi v projektu Chaim be tikva.
25.12. při mši zazpívali vánoční koledy Kamarádi.
24.12. Českou mši vánoční zazpíval v Čakovicích pěvecký sbor Camerata.
18.12. V Čakovicích provedl pěvecký sbor Camerata tradiční adventní koncert.
4.12. V Centrálním parku ve Kbelích zazpívali při rozsvěcení vánočního stromu Kamarádi.
27.11. V Hovorčovicích zazpívali na adventním koncertě sbory Camerata a Kamarádi.
9.10. beseda Kamarádů s panem Chaloupkem a jeho medvědy.
8.10. koncert Kamarádů v Plzni.
7.-9.10. Výjezd Kamarádů Plzně.
1.10. Na Čakovickém posvícení zazpívali Kamarádi.
17.9. Na Třeboradickém posvícení zazpívali Camerata a Kamarádi.
4.9. Na akci Loučíme se s prázdninami v Letňanech zazpívali Kamarádi.
3.7. koncert v kostele sv. Antonína Paduánského, Bedřichov. Zpívá Camerata.
1.7.-6.7. Soustředění Camerata, Bedřichov.
21.6.-26.6. Soustředění Kamarádi, Bedřichov.
4.6. vystoupily na Dni dětí v Letňanech dětské pěvecké sbory Broučci a Kamarádi.
29.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 6.koncert. Vystoupily Carmina Nova a Camerata, oba sbory z Prahy.
28.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 5.koncert. Vystoupily DPS Mariella z Plzně a DPS Kamarádi z Prahy.
19.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 4.koncert. Vystoupily Chrámový sbor P.P.Gojdiča – Vranov nad Topľou (Slovensko) a Camerata z Prahy.
12.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 3.koncert. Vystoupily sbory Post Scriptum, A JE TO, Geshem a Camerata, všechny z Prahy.
9.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 2.koncert. Vystoupily DPS Fringilla, DPS Kamarádi a DPS Broučci, všechny sbory z Prahy.
8.5. Čakovický festival sborového zpěvu, 1.koncert. Vystoupily Alikvotní sbor Spektrum z Prahy, VOX nymburgensis z Nymburku a X-TET z Rychnova nad Kněžnou
13.4. Praha 1 – barokní refektář, zpívá Camerata.
26.3. Kamarádi se zúčastnili soutěžního festivalu Pražský kaleidoskop a získali vynikající zlaté pásmo.
17.3. koncert v kapli zámku Brandýs nad Labem, zpívá Camerata, j.h. Radek Širc.
9.1. Česká mše vánoční v kostele Sv.Rodiny V Praze Řepy. Provedl pěvecký sbor Camerata a orchestru ZUŠ Hronov.
8.1. Česká mše vánoční při mši svaté v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze Strašnicích. Provedl pěvecký sbor Camerata a orchestru ZUŠ Hronov.
7.1. Česká mše vánoční v Praze Vinoři v podání pěveckého sboru Camerata a orchestru ZUŠ Hronov