Home »Koncerty »Vý­jezd do Kostelce nad Orlicí

Koncertní turné sboru Kamrádi do Kostelce nad Orlicí

Ve dnech 17.5.2013 až 19.5.2013 proběhlo koncertní turné pěveckého sboru Kamarádi v Kostelci nad Orlicí. V rámci turné byl

  • koncert v koncertním sále Rabštejn v Kostelci nad Orlicí
  • zpívání při mši a krátký koncert poté v kostele sv.Jiří v Kostelci nad Orlicí

Byli jsme moc mile přijati pěveckým sborem Kvítek, prhédli jsme si ZUŠ na náměstí, kde jsme měli zázemí, navštívili jsme čerstvě zrekonstruovaný a otevřený tzv. Nový zámek pánů Kinských, v parku jsme hráli hry, někteří navštívili proslulou Potštejnskou pouť, navštívili jsme park a mini ZOO zámku Častolovice a zažili trochu dramatický návrat vlakem kvůli poruše na trati.

Velký dík patří paní sbormistryni Dagmar Potštejnské a též paní ředitelce ZUŠ paní Janě Polnické za vřelé přijetí.