Home »Koncerty »Ča­kovický festival »4. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XV. ročník

4.koncert

2.6.2013 neděle, 18:00 hod., kostel sv.Remigia, Praha Čakovice

Vystoupí pěvecké sbory:

  • VAGANTES Praha
  • Schola nejsv.Salvátora
  • Camerata Praha

Zobrazit místo koncertu na mapě

Vstupné dobrovolné.

VAGANTES Praha

  • Sbormistr: Martin Konvalinka

Soubor VAGANTES ( dříve Vaganti ) vznikal v průběhu 80. let jako vokální ansámbl pražských studentů. Od počátku se zaměřil na autentickou interpretaci staré hudby, především hudby vrcholné renesance a časného baroka. Dnes pravidelně koncertuje v Praze a příležitostně v dalších městech republiky. Během řady let své existence absolvoval mnoho koncertních zájezdů do zahraničí (Drážďany, Florencie, Londýn, Cambridge, Salisbury, Chichester, Milano, Klagenfurt, Utrecht, Belluno ) a má také za sebou řadu snímků pro rozhlas ( Velikonoce v Sixtinské kapli, Světlo pro člověka, moteta J.Handla – vítězný snímek v soutěži Rádia Lublaň) i nahrávky na vlastní CC a CD.

Soubor nyní tvoří desítka zpěváků, kteří se věnují výhradně staré vokální hudbě. Převážná část členů souboru účinkuje i v dalších seskupeních nebo ve studiových projektech s tímto zaměřením. Pokud provedení díla vyžaduje obsazení nástrojových partů, zvou Vaganti ke spolupráci historicky poučené instrumentalisty a studenty staré hudby.

Schola nejsv.Salvátora, Praha

  • Sbormistři: Michal Reiser a Vojtěch Jirsa

Michal Reiser je hlavním sbormistrem salvátorské scholy, vystudoval hudební výchovu a sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK ve třídě Prof. Miroslava Košlera. Více o sbormistrech sboru naleznete zde.

Salvátorská schola působí od podzimu 1990 v pražském studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Doprovází zde bohoslužby, pořádá charitativní koncerty a příležitostně vystupuje také mimo domovskou farnost. Za dvacet let jejího trvání prošlo scholou kolem dvou set zpěváku. Zpívá duchovní hudbu od středověku do současnosti, včetně spirituálů a skladeb vlastních autorů.

Camerata

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

Zde si můžete stáhnout plakát PFD, 123 kB.