Home »Koncerty »Ča­kovický festival »3. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XV. ročník

3.koncert

30.5.2013 čtvrtek, 19:00 hod., Sál MČ Praha 9 – Čakovice, Čakovický zámek, vchod od parkoviště

Vystoupí pěvecké sbory:

  • MáTa
  • Carmina Nova
  • Camerata

Doprava

  • stanice metra C Letňany, bus 110, 195, 351, 365, autobusová zastávka Čakovický zámek
  • autem je možné zaparkovat na parkovišti za Čakovickým zámkem, vjezd je z ulice Schoellerova

Zobrazit místo koncertu na mapě

Vstupné dobrovolné.

Pěvecký sbor MáTa

  • Sbormistryně: Helena Velická

Smíšený pěvecký sbor MáTa vznikl v roce 1992 jako vyslyšené přání rodičů dětí Základní umělecké školy v Praze 8 Kobylisy. Toto přání rodičům splnila paní Zora Krásná, která sbor vedla společně se svým manželem Zdeňkem Krásným, a to až do roku 2001. V té době spolupracoval sbor převážně se symfonickým orchestrem ZUŠ, který také vedla paní Krásná. Paní Krásná byla člověk činu. Největší realizace z té doby byla Carmina Burana od C. Orffa, který sbor společně s orchestrem uvedl ve Španělskám sále Pražského Hradu a ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Sbor v té době také navštívil německý Bad Oldesloe a maďarskou Budapešt. V Německu spolupracoval se sborem Buxtehude a v Maďarsku se sborem Ferencze Liszta. Se sborem Buxtehude měli společný koncert v Míčovně Pražského Hradu.

Od podzimu roku 2001 až do jara roku 2003 vedli sbor Pavel Bělík a Jan Svejkovský. Pod vedením druhého zmiňovaného sbor vystoupil v Rudolfinu na společném školním koncertě k 50. výročí ZUŠ. Řídil sbor i při nahrávání CD vydané právě k tomuto výročí.

Od podzimu roku 2003 vedla sbor Zuzana Krušinová. Ta nastudovala se sborem repertoár pro zájezd do rumunského Banátu, kde MáTa koncertovala na jaře roku 2006 v místních českých vesnicích. Od podzimu roku 2006 se stala novou sbormistryní sboru slečna Helena Velická, tehdy čerstvá absolventka pedagogické fakulty UK v Praze. Pod jejím vedením sbor MáTa vystupoval v minulých letech samostatně i na společných koncertech s různými sbory tuzemskými i zahraničními. Ze samostatných vystoupení zmiňujeme uvedení mše A. Dvořáka D-dur Lužanská v Lužanech (místo prvního uvedení díla) pro Společnost A. Dvořáka a vystoupení na vzpomínkovém koncertě k 135. výročí svatby A. Dvořáka v kostele sv. Petra Na Poříčí v Praze.

Ze zahraničních sborů, s kterými sbor MáTa vystupoval, zmiňujeme chrámový sbor ze Skary (Švédsko), sbor z Faerských ostrovů Kóri? hjá Jóhan a již výše zmíněné sbory Buxtehude a F. Liszta. V červenci roku 2010 na pozvání sborů z francouzského Pau byl sbor na koncertním turné v tomto regionu pod Pyrenejemi.

V současné době má sbor na repertoáru skladby církevní i světské. Sbor čítá cca 30 členů a zkouší jednou týdně v ZUŠ Praha 8, Klapkova 25. Jeho zřizovatelem je KPŠ při této škole.

Carmina Nova

Sbormistryně: Lucie Hřebíková

Prvopočátky sboru sahají do roku 2000. Z tehdejšího 60ti členného sboru Carmina Vocum se k jednorázovému hudebnímu projektu vyčlenilo 12 zpěváků, které po provedení projektu zůstalo pospolu a existuje dodnes jako komorní smíšený sbor Carmina Nova (Nové písně). Zázemí nám poskytuje Římskokatolická farnost kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Náš repertoár není zdaleka ohraničen pouze duchovní hudbou, ale tvoří jej skladby jak ze široké nabídky hudební historie, tak od autorů ze současnosti.

Camerata

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

Zde si můžete stáhnout plakát PFD, 123 kB.