Home »Koncerty »Ča­kovický festival »1. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XV. ročník

1.koncert

12.5.2013 neděle, 18:00 hod., kostel sv. Alžběty, Praha – Kbely

Vystoupí dětské pěvecké sbory:

  • Mariella, Plzeň
  • Děti z Dobré Vody, České Budějovice
  • Kamarádi Praha

Doprava

  • ze stanice metra C Letňany bus 185, autobusová zastávka Bakovská
  • auto je možné zaparkovat přímo vedle kostela nebo v jeho blízkosti v ulicích Semilská nebo Železnobrodská

Zobrazit místo koncertu na mapě

Vstupné dobrovolné.

DPS Mariella

Sbormistryně: Marie Nováková

Sbor působí již od r. 1990 v 15.základní škole v Plzni. Od založení sboru stojí v jeho čele sbormistryně Mgr.Marie Nováková, na klavír doprovází Mgr.Hana Bezděková (obě pedagogicky působí na výše zmíněné škole).

Mariella vyvíjí bohatou kulturní i humanitární činnost, získala četná ocenění na různých soutěžích a festivalech. Spolupracuje s Českým Červeným křížem, charitou, Hnutím na vlastních nohou, Západočeským hudebním centrem, nezapomíná ani na důchodce, pro něž pravidelně vystupuje. Navazuje a udržuje kontakty též s jinými sbory z České republiky i zahraničí. Sbor je již dobře znám plzeňské kulturní veřejnosti. Byl vybrán Stálou misí při Radě Evropy ve Štrasburku, aby reprezentoval Českou republiku ve dnech 27.-30.dubna 2004 na slavnostním zasedání Parlamentu Rady Evropy ve Štrasburku při příležitosti představení nových členů Evropské unie a při dalších akcích, s touto událostí korespondujících. Zúčastnil se mnoha společných projektů s jinými sbory či hudebními tělesy, v poslední době jmenujme např. slavnostní mši v chrámu sv.Víta v Praze pro Hnutí na vlastních nohou p.Běly Gran Jensen z Norska nebo účast na Rekviem za Václava Havla v kostele sv.Anny v Praze – oba pořady byly přenášeny Českou televizí. V současné době se sbor chystá do Mnichova, na Evropský festival Šumava-Bavorský les 2013 a do Štrasburku, kde se zúčastní slavnostní mše celebrované kardinálem Dukou ve francouzštině a vernisáže výtvarných prací dětí z hnutí Stonožka v Radě Evropy.

Úsilí sbormistryně a vedení sboru směřuje nejen k dosažen co nejlepší interpretační úrovně, ale i k vytvoření a fixaci životního stylu, který preferuje jiné hodnoty, než pouze spotřebu a hmotné statky. Snaží se prostřednictvím společného zpěvu přinášet radost a pohodu jak sborovým zpěvákům a dospělým ve vedení sboru, tak především posluchačům, jimž děti své umění předávají.

Děti z Dobré Vody

  • Sbormistryně: Alena Veverková

Sbor pracuje při ZŠ a MŠ Dobrá Voda třetím rokem – letos je z 22 členů 13 nováčků. Členy sboru jsou žáci 4. – 9. tříd. Sbor se zaměřuje na lidové písně, písně pro dětské sbory, občas sáhne i po hudbě minulosti – renesance, baroka (v letošním roce to složení sboru neumožňuje).

Děti z Dobré Vody pravidelně zpívají na vánočních koncertech v dobrovodském kostele, na akcích školy a obce. Zúčastňuje se různých festivalů v ČR: dvakrát festival Petrklíč v Brně, Bruntálský advent, Olšanské máje v Praze. Letos v červnu si Děti zazpívají v Děčíně na Růžové slavnosti.

DPS Kamarádi

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

Pěvecký sbor Kamarádi vznikl v roce 1994 jako přípravné oddělení pěveckého sboru Camerata. Hlavním smyslem práce je nejen hlasová a hudební výchova zpěváků, ale důraz je také kladen na vytvoření pěkného kolektivu, kde se všichni budou cítit příjemně a kde spolu prožijí mnoho hezkých chvil. Proto pořádáme každý rok soustředění, na kterém se cvičí nový repertoár a kde je spousta příležitostí pro společné zážitky.

Sbor zpívá především na koncertech v Praze a okolí a účastní se výměnných koncertů v České republice.

V roce 1999 jsme natočili CD Zlaté vánoční koledy, v roce 2007 další CD u příležitosti 15.výročí vzniku pěveckého sboru Camerata. Z nedávných úspěchů můžeme uvést „zlaté pásmo“ získané na Mezinárodním soutěžním festivale Pražský kaleidoskop.