Home »Koncerty »Ča­kovický festival »2. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XV. ročník

2.koncert

26.5.2013 neděle, 18:00 hod., Kostel Povýšení sv. Kříže, Praha 9 – Vinoř

Vystoupí pěvecké sbory:

  • Imbus – Praha
  • Radost Praha
  • Camerata

Bohužel z vážných důvodů se nezúčastní dříve avízovaný sbor A MY TAKY z Liberce.

Zobrazit místo koncertu na mapě

Vstupné dobrovolné.

Imbus – smíšený sbor

  • Sbormistr: Vít Novotný

byl založen v době, kdy se postupně osamostatnili odrůstající členové DPS Klíček. Z jeho řad pochází vedle řady nynějších členů i sbormistr tělesa Vítek Novotný. Od svého vzniku začátkem roku 2003 vystupuje Imbus pravidelně na koncertech v tuzemsku, nepravidelně pak i na festivalech v zahraničí (přesně řečeno jednou). V lednu 2008 se součástí sboru Imbus stala velká část sboru SmiRol, který vznikl pod vedením Karla Virglera počátkem roku 2002 převážně z nejstarších členů DPS Rolnička. Po postupném snížení počtu zpěváků SmiRolu z původních 25 na 12 sbor využil na podzim roku 2007 vazeb na smíšený sbor Imbus, se kterým se pustil do společného nastudování tří skladeb J. Nováka. Spolupráce se zalíbila a vzhledem k tomu, že oba sbory dosáhly kritické hranice počtu zpěváků, sloučily se do jediného sboru pod vedením Vítka Novotného.

Radost Praha

  • Sbormistři: Vladislav Souček a Jan Pirner
  • klavír: Jitka Nešverová

Dětský pěvecký sbor RADOST PRAHA byl založen sbormistrem Vladislavem Součkem v roce 1961. Od roku 1994 působí RADOST-PRAHA v Základní umělecké škole v Praze 7, Šimáčkově ulici. V současné době sdružuje kolem 120 dětských i dospělých zpěváků ve věku od pěti do sedmadvaceti let.

Repertoár koncertního sboru je velmi široký. Obsahuje duchovní i světské skladby, od děl starých mistrů polyfonie přes díla klasiků a současníků až po lidové písně zpívané většinou v původním jazyku. RADOST patří již po mnoho let k velmi dobrým sborům v naší zemi. Kromě četných koncertů v České republice děti zpívaly již ve dvanácti evropských zemích, v létě 1994 a 1997 byly na velkých koncertních zájezdech v Kanadě.

Sbor se zúčastnil mnoha renomovaných soutěží a festivalů, jako Evropského festivalu v Neerpeltu (Belgie) (1. cena a 1. cena „Cum laude“), mezinárodních soutěží v Celji (Slovinsko) (1. cena a Cena diváků), ve španělském Cantonigros (1. cena), v Llangollenu (Wales) (2. cena), ale i na Svátcích písní v Olomouci (2. cena) aj. Výkony sboru byly oceněny na mezinárodní soutěži pěveckých sborů v německém Limburku-Lindenholz- hausenu, kde sbor získal jedinou udělenou zlatou medaili a současně i Cenu festivalu. Velkým úspěchem je zisk dvou „zlatých“ na Mezinárodní soutěži SLOVAKIA CANTAT 2007 v Bratislavě, dvou stříbrných v roce 2008 v polských Sopotech, a nečekaný úspěch z roku 2009, kdy si z Řecka RADOST přivezla nejen vítězství v kategorii dětských sborů, ale i zlatou medaili nejlepšího sboru festivalu bez ohledu na soutěžní kategorie. Svoji kvalitu prokázal sbor i v roce 2012, kdy si z prestižní soutěže ve francouzském Tours přivezl nejenom cenné třetí místo, ale i Cenu diváků.

RADOST natočila už pět CD, natáčí pro českou televizi i rozhlas, spolupracuje se Státní operou v Praze. Se sborem vystupuje a spolupracuje řada profesionálních umělců.

Camerata

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

Zde si můžete stáhnout plakát PFD, 123 kB.