Home »Koncerty »Ča­kovický festival »1. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XIV. ročník

1.koncert

15.4.2012 neděle, 17:00 hod., kostel sv. Alžběty, Praha – Kbely

Vystoupí pěvecké sbory:

  • Frangula chorus
  • Pražští pěvci
  • Camerata

Doprava

  • ze stanice metra C Letňany bus 185, autobusová zastávka Bakovská
  • auto je možné zaparkovat přímo vedle kostela nebo v jeho blízkosti v ulicích Semilská nebo Železnobrodská

Zobrazit místo koncertu na mapě

Vstupné dobrovolné.

Frangula chorus

  • Sbormistr: Zuzana Krušinová
  • klavírní spolupráce: Stanislav Poslušný

Ženský komorní sbor Frangula Chorus byl založen v lednu roku 2007. Vznik tohoto tělesa iniciovala jeho sbormistryně Zuzana Krušinová, absolventka oboru sbormistrovství. S přibývajícími zkouškami přibýval i počet členek sboru, který v současné době činí 30 zpěvaček. Repertoár souboru je velmi rozmanitý a zahrnuje díla od renesanční vokální polyfonie přes skladby barokních, klasicistních i romantických autorů až po africké traditionály a lidové písně. Frangula Chorus za svou krátkou dobu existence účinkoval vedle samostatného koncertu také na koncertech s dalšími českými i zahraničními pěveckými sbory, a to na různých místech v Praze a v jejím blízkém okolí.

Pražští pěvci

  • Sbormistr: Stanislav Mistr

Smíšený sbor Pražští pěvci byl založen v únoru 1992 sbormistrem Stanislavem Mistrem. Tvoří jej v základní sestavě 16 členů, ale vystupuje též v obsazení 4 – 60 zpěváků. Specifikou sboru je intenzivní hlasová příprava, která ve svém výsledku umožňuje značně rozšířit dynamické i výrazové možnosti komorního sboru. Sbor se věnuje především moderní vážné hudbě, připravuje premiéry a rozhlasové nahrávky soudobých skladatelů. Získal osm prvenství v mezinárodních soutěžích pěveckých sborů. Pražští pěvci hostovali v několika zemích Evropy a v USA, účastní se významných mezinárodních festivalů (Pražský podzim, Bergische Biennale für Neue Musik, Svatováclavské slavnosti). Mají na svém kontě několik CD, z nichž nejvýznamnější je 3CD komplet Dvořákových sborů a duet labelu Brilliant Classics.

Camerata

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

Zde si můžete stáhnout plakát PFD, 137 kB.