Home »Koncerty »Ča­kovický festival »koncert na Praze 1

Čakovický festival sborového zpěvu, XIV. ročník

Koncert na Praze 1

4.5.2012 pátek, 18:00 hod., Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1

Vystoupí pěvecké sbory:

  • Cappella Musicae Antiquae Orientalis (Polsko)
  • Camerata

Zobrazit místo koncertu na mapě

Setkání s panem starostou Alexanderem Lochmanem

V pátek dopoledne proběhlo setkání polského sboru s panem starostou Alexanderem Lochmanem. Setkání bylo velmi milé, sbor zazpíval něco ze svého repertoáru.

Cappella Musicae Antiquae Orientalis

  • Sbormistr: Leon Zaborowski

Sbor vznikl v roce 1984 z podnětu absolventa Moskevské státní konzervatoře P. I. Čajkovského dr. Leona Zaborowského, nyní profesora Akademie Muzických umění v Poznani. Soubor působí v Poznani, sdružuje představitele různých povolání a věku. Sbor se specializuje na církevní hudbu. Koncertní činnost byla zahájena v květnu roku 1985. Sbor spolupracuje s mnoha hudebními a kulturními institucemi v regionu.

Repertoár sboru obsahuje skladby vynikajících ruských a ukrajinských skladatelů 18. – 20. století .

„Cappella Musicae Antiquae Orientalis” je mnohonásobným držitelem cen a vyznamenání z mezinárodních soutěží a chorálních festivalů:

  • 1985 – Dny církevní hudby v Hajnówce (4. ročník) – II. místo. Ocenění pro dirigenta.
  • 1986 – Dny církevní hudby v Hajnówce (5. ročník) – I. místo a také Ocenění posluchačů.
  • 1987 – Klání sborů LEGNICA CANTAT-19 – Čestné uznání
  • 1991 – X. Mezinárodní festival církevní hudby v Hajnówce – I. místo, Ocenění pro dirigenta
  • 1994 – XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – Wyróżnienie.
  • 2001 – XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – Nagroda dla Dyrygenta

Camerata

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.Zde si můžete stáhnout plakát PFD, 134 kB.