Home »Koncerty »Be­nefiční koncert Pro Stonožku

Vánoce s Cameratou

Benefiční koncert a mše svatá Pro Stonožku

7.12.2012 pátek, 11:00 hod., katedrála sv. Víta, Pražský Hrad

V pátek 7.12.2012 se uskuteční benefiční koncert a mše svatá Pro Stonožku za pomoc dětem ve válečných zónách.

Zvětšit

Účastníci

 • Hlavní celebrant kardinál Dominik Duka
 • lektor Tereza Brodská

více než 380 zpeváčků a zpěváků ze sborů:

 • BLECHA, dětský pěvecký sbor ZUŠ Postoloprty, Dana Suchá
 • DA CAPO, dětský pěvecký sbor ZUŠ Rokycany, Alena Vimrová
 • Dětský pěvecký sbor VĚTRNÍK, ZŠ LOŠTICE, Svatava a Hana Šimkovy
 • Dětský pěvecký sbor ZUŠ Stará Turá, Slovensko, Božena Michalcová
 • Dětský pěvecký sbor KAMARÁDI, Veronika Dvořáčková-Žofáková
 • GAUDEAMUS, pěvecký sbor gymnázia J.Ortena, Kutná Hora, Zdeněk Licek
 • MARIELLA PLZEŃ, sbor 15.základní školy v Plzni, Marie Nováková
 • Mládežnický sbor KO.MAR PLZEŇ, Hana Bezděková
 • ORBIS PICTUS, komorní smíšený sbor, OSTROV N.OHŘÍ, Lenka Kozohorská
 • Sbor církevního gymnázia v PLZNI, Jakub Šedivý
 • SLUNÍČKA PLZEŇ, sbor 15.základní školy v Plzni, Hana Bezděková
 • Smíšený sbor CAMERATA PRAHA, Veronika Dvořáčková-Žofáková
 • sbormistryně Marie Nováková
 • klavír Hana Bezděková
 • zobcové flétny Barbora Janečková, Hana Loudová
 • kytara Radka Nárovcová
 • sólový zpěv Jana Hoffmanová
 • Slavnostní famfáry Hudba hradní stráže

Koncert a mše svatá budou přenášeny Českou televizí.

Srdečně prosíme, abyste podpořili tuto akci svojí účastí, vzpomínkou či finančním darem.

Jak o akci píší na stránkách ministerstva obrany:

V pátek 7. prosince 2012 v 11.00 hodin se ministr obrany Alexandr Vondra a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel zúčastní v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na pražském Hradě mše svaté pro hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“.

Mše je poděkováním „stonožkovým“ dětem, přátelům a příslušníkům Armády České republiky za pomoc dětem ve válečných zónách. Hlavní celebrantem mše bude kardinál Dominik Duka, lektorem herečka Tereza Brodská.

V chrámu sv. Víta zazní také fanfáry hudby Hradní stráže a bude zpívat 380-ti členný pěvecký stonožkový sbor pod vedením sbormistryně Marie Novákové. Mše svaté se zúčastní téměř 4000 dětí ze stonožkových škol z celé České republiky a ze Slovenska.

Jak o akci píší na stránkách České televize:

„Na vlastních nohou“, tak zní motto organizace, která si říká Stonožka a sdružuje tisíce dětí, které se učí přejímat zodpovědnost za stav světa tím, že vlastní činností získávají prostředky na pomoc potřebným. Zakladatelkou hnutí, které je dnes rozšířeno v Norsku, Polsku, Česku, na Slovensku i v Kanadě, je paní Běla Jensen, která se nedávno stala vítězkou ankety Zahraniční Čech roku 2012. Ve svatovítské katedrále se potkají stovky dětí, přátel hnutí a zástupci spolupracující Armády České republiky při děkovné mši, celebrované kardinálem Dominikem Dukou, při které budou předány medaile zasloužilým „Stonožkářům“. Účinkuje Tereza Brodská, na tři sta dětí z dětských pěveckých souborů z celé republiky a hudba hradní stráže.

Co bylo o akci napsáno poté

V pátek 7. prosince 2012 přijelo do Prahy více než 4 000 stonožkových dětí a pedagogů. Na v pořadí již druhou Stonožkovou mši je pozval pražský arcibiskup J.E. Dominik kardinál Duka OP, který jim tímto krásným způsobem chtěl poděkovat za jejich práci a pomoc dětem ve válečných oblastech světa. Mše se zúčastnili i významní hosté – ministr obrany Alexandr Vondra, velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík, náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel a vojáci, z nichž mnozí byli účastníky zahraničních misí AČR. Bez jejich přispění by bylo možno stonožkové zahraniční projekty realizovat jen velmi obtížně.

Přesně v 11.00 hod. zazněly slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže, které mši zahájily. Hned poté se katedrálou rozezněl zpěv 380členného spojeného dětského sboru, který během mše pod vynikajícím vedením sbormistryně Marie Novákové přednesl skladby Petra Ebena a samozřejmě také stonožkovou hymnu Never Be Alone. Mši moderovali Tereza Brodská a vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka a v úvodu stručně představili historii katedrály. Poté přistoupila k mikrofonu paní Běla, jež zavzpomínala na projekty úspěšně zrealizované v průběhu 22 let „života“ Stonožky. Poděkovala všem stonožkovým dětem, pedagogům, vojákům a všem těm, kteří se na činnosti Stonožky podíleli a podílejí. Poté za zpěvu stonožkové hymny přišel k oltáři J.E. Dominik kardinál Duka v doprovodu duchovních. Ve svém kázání připomněl význam sv. Cyrila a sv. Metoděje, jejichž výročí příchodu na Velkou Moravu budeme v příštím roce slavit. Poděkoval všem dětem, které se svými nádhernými obrázky zúčastnily výtvarné soutěže k tomuto výročí.

Po panu kardinálovi promluvil k dětem Prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Poté přednesli zástupci stonožkových dětí přímluvy. Následovalo předání symbolických darů charakterizujících to, čeho se stonožková pomoc v Afghánistánu týkala. Dary předaly J.E. Dominiku kardinálu Dukovi stonožkové děti v doprovodu vojáků. Potom převzalo deset pedagogů a spolupracovníků symbolické stonožkové ocenění. V závěru mše promluvil ministr obrany Alexandr Vondra. Ve svém projevu připomněl spolupráci Stonožky a AČR. „Je krásné, když děti prostřednictvím našich vojáků pomáhají jiným dětem. Taková pomoc znamená mnoho – a v konečném důsledku může chránit i vojenské životy, protože po laskavé a dávající ruce se přece nestřílí.“ K těmto nádherným slovům nelze nic dodat. Pan ministr pak poděkoval dětem, jejich rodičům a zvláště paní Běle.

Poděkování od Běly Gran Jensen

Když jsme se kolem sedmé večer s manželi Dufkovými dostali domů, měli jsme konečně čas zrekapitulovat celý den. Na internetu jsme se slzami v očích sledovali úžasně natočenou a sestříhanou mši, kterou vysílala ČT2. Nemohli jsme dostat lepšího komentátora než Msgr. Vladimíra Málka. Žasli jsme, jak silný zážitek všem divákům dokázala televize nabídnout – a já konečně mohla prožít každý okamžik mše, poslechnout si svá vlastní slova a sledovat reakce všech zúčastněných. A poprvé si uvědomit tu úžasnou myšlenku, že právě tady a tohoto dne se v jeden celek spojilo dosud neslučitelné – církev, armáda a děti. A vybavila se mi slova jedné zúčastněné osoby: „Něco takového jsem v životě nikde ve světě nezažila.“ A napadlo mě – kdyby se toto spojenectví tří největších mocností světa – víry, síly a čistoty – rozšířilo do všech koutů naší planety, ubylo by ničivých válek.

Během večera a druhého dne přicházely SMS, telefonáty i e-maily plné nadšených a děkovných slov. Sledovanost internetových stránek ČT2 vystoupala ke 3 tisícům diváků. Co víc si člověk může přát? Kdyby mě paní Dufková v sobotu v půl desáté nevzbudila, protože měla strach, jestli vůbec dýchám, spím ještě dnes (a je jedno, kterého dne čtete tento článek).

Jsem hluboce vděčna všem, kteří se zasloužili o tento neskutečný den. Jsou to desítky, stovky lidí, kteří dennodenně zapomínají na svůj volný čas, na své pracovní zařazení, na své pohodlí, na to, že by měli za svou práci být finančně ohodnoceni. Nemohu je jmenovat, seznam by byl na mnoho stran – ale oni vědí, že jim jsem neskonale vděčna za jejich obětavou práci a pomoc.