Home »Koncerty »Ča­kovický festival »4. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XIV. ročník

4.koncert

10.5.2012 čtvrtek, 18:00 hod., Sál MČ Praha 9 – Čakovice, Čakovický zámek

Vystoupí pěvecké sbory:

  • EN ARCHÉ, komorní sbor
  • Pueri Gaudentes 3
  • Camerata
  • Kamarádi

Zobrazit místo koncertu na mapě

Vstupné dobrovolné.

EN ARCHÉ

  • Sbormistr: Vojtěch Jouza

Komorní sbor EN ARCHÉ byl založen Vojtěchem Jouzou v roce 1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro krásnou hudbu různých stylových období. Sbor se věnuje především hudbě duchovní. Na svých koncertech spolupracuje také s komorními soubory, zvláště s Pražským barokním souborem, a orchestry (Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská státní filharmonie Teplice).

Těžištěm repertoáru je hudba barokních autorů, která je doplňována skladbami předbarokního období nebo 20. století (B.Britten, I.Stravinskij, A. Pärt). Komorní sbor EN ARCHÉ získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, často vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí (Berlín, Švýcarsko). V roce 2000 natočil komorní sbor EN ARCHÉ své první CD, na které nahrál ve spolupráci s Českými madrigalisty a Pražským barokním souborem Stabat Mater a Requiem Františka Xavera Thuriho. S Pražským barokním souborem spolupracoval sbor také na dalším CD se skladbami J. S. Bacha a A. Vivaldiho.

Pueri Gaudentes 3

  • Sbormistryně: Zdena Součková

Chlapecký sbor Pueri gaudentes působí od roku 1990 pod vedením Zdeny Součkové v ZUŠ Praha 7. Sbor koncertoval v mnoha evropských zemích a v Japonsku, úspěšně se zúčastnil mezinárodních soutěží a natočil sedm kompaktních disků. Pravidelně účinkuje ve Státní opeře Praha a natáčí pro rozhlas i televizi. V přípravném oddělení Pueri 3 zpívají kluci ze druhých až pátých tříd. Nejlepší z nich pojedou na letní soustředění, kde je čekají přijímací zkoušky do koncertního sboru. Pravidelně vystupujeme na koncertech v Praze (naposledy na vánočním koncertu v Betlémské kapli), jezdíme na víkendová soustředění do Pyšel u Prahy a stalo se tradicí vyjet na konci školního roku na víkend k jiným sborům –např. do Kraslic, do Semil, či letos k Severáčku do Liberce. V našem programu máme úpravy lidových písní, ale také skladby našich nejlepších soudobých skladatelů pro dětské sbory Milana Uherka či Petra Ebena. Našimi přímo kmenovými skladateli jsou Pavel Jurkovič a Emil Hradecký, který působí přímo na ZUŠ Šimáčkova, kde Pueri gaudentes pracuje. Oba tito skladatelé píší písně pro Pueri gaudentes přímo na tělo a my je rádi zpíváme.

Camerata

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

DPS Kamarádi

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

Pěvecký sbor Kamarádi vznikl v roce 1994 jako přípravné oddělení pěveckého sboru Camerata. Hlavním smyslem práce je nejen hlasová a hudební výchova zpěváků, ale důraz je také kladen na vytvoření pěkného kolektivu, kde se všichni budou cítit příjemně a kde spolu prožijí mnoho hezkých chvil. Proto pořádáme každý rok soustředění, na kterém se cvičí nový repertoár a kde je spousta příležitostí pro společné zážitky.

Sbor zpívá především na koncertech v Praze a okolí a účastní se výměnných koncertů v České republice.

V roce 1999 jsme natočili CD Zlaté vánoční koledy, v roce 2007 další CD u příležitosti 15.výročí vzniku pěveckého sboru Camerata. Z nedávných úspěchů můžeme uvést „zlaté pásmo“ získané na Mezinárodním soutěžním festivale Pražský kaleidoskop.Zde si můžete stáhnout plakát PFD, 138 kB.