Home »Koncerty »Ča­kovický festival »5. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XIV. ročník

5.koncert

20.5.2012 neděle, 17:00 hod., kostel sv.Remigia, Praha Čakovice

Vystoupí pěvecké sbory:

  • Camerata včetně bývalých členů
  • Kamarádi
  • Komorní orchestr ZUŠ Hronov
  • Radek Širc, violoncello
  • Václav Slivanský, flétna
  • schola Kbely, rytmiký a instrumentální doprovod

Zobrazit místo koncertu na mapě

Vstupné dobrovolné.

Pozvánku na slavnostní koncert, JPG 1748 kB, si můžete stáhnout zde.

Camerata

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

DPS Kamarádi

  • Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

Pěvecký sbor Kamarádi vznikl v roce 1994 jako přípravné oddělení pěveckého sboru Camerata. Hlavním smyslem práce je nejen hlasová a hudební výchova zpěváků, ale důraz je také kladen na vytvoření pěkného kolektivu, kde se všichni budou cítit příjemně a kde spolu prožijí mnoho hezkých chvil. Proto pořádáme každý rok soustředění, na kterém se cvičí nový repertoár a kde je spousta příležitostí pro společné zážitky.

Sbor zpívá především na koncertech v Praze a okolí a účastní se výměnných koncertů v České republice.

V roce 1999 jsme natočili CD Zlaté vánoční koledy, v roce 2007 další CD u příležitosti 15.výročí vzniku pěveckého sboru Camerata. Z nedávných úspěchů můžeme uvést „zlaté pásmo“ získané na Mezinárodním soutěžním festivale Pražský kaleidoskop.

Komorní orchestr ZUŠ Hronov

  • Dirigent: Josef Vlach

S orchestrem ZUŠ Hronov spolupracujeme již od roku 1997. Je to velmi krásná spolupráce, protože oběma skupinám (zpěvákům i hráčům) jde především o radost ze společné práce.

Komorní orchestr ZUŠ Hronov založil v roce 1976 pan učitel Dušan Vrchoslav. V současné době pracuje pod vedením pana ředitele Josefa Vlacha. Orchestr vystupuje na pravidelných vánočních a jarních koncertech i na dalších vystoupeních náchodského regionu. Několikrát vystupoval v Polsku, v roce 2000 se vypravil až do anglického Warringtonu. V roce 1998 získal v celostátním kole soutěže ZUŠ druhé místo. Několikrát se zúčastnil rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (obsadil druhé a třetí místo).

Radek Širc

Vynikající violoncellista Radek Širc, se kterým spolupracujeme již řadu let, hraje kromě mnoha dalších aktivit i v triu tří hudebníků ve složení Kateřina Chudobová – flétna, Barbara Kürstenová – klavír, Radomír Širc – cembalo. Jedná se o sdružení tří hudebníků, kteří mohou vystupovat všichni společně, jako sólisté, nebo jako libovolně vytvořené duo.

Václav Slivanský

Flétnista Václav Slivanský se narodil a studoval v Praze. Během studií na konzervatoři byl spoluzakladatel komorního souboru Quartetto con flauto. Po absolutoriu byl přijat do orchestru Státní opery Praha jako první flétnista. Mimo činnosti v divadle a souboru Quartetto con flauto se věnuje i sólové činnosti.

Zde si můžete stáhnout plakát PFD, 204 kB.