Home »Koncerty »Ča­kovické posvícení

Čakovické posvícení

Termín akce: sobota 1. října 2016
Místo konání: Náměstí Jiřího Berana, Praha 9 – Čakovice

Vystoupí pěvecké sbory

  • Smíšený pěvecký sbor Camerata

    Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková,
    Jana Pavlíčková

  • dětský pěvecký sbor Kamarádi

    Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

Tradiční čakovické posvícení s doprovodným programem a trhy. Tématem posvícení je výročí Karla IV.

Fotoalbum:

Camerata a Kamarádi zazpívali na Čakovickém posvícení. Dali jsme si práci s dobovými kostýmy, hudbou i nástroji. Velké poděkování patří Lukáši Matouškovi, skladateli, režisérovi a také hráči na historické nástroje, o nichž byste ani neřekli, že existovaly, protože právě pan Matoušek nás na tyto nástroje doprovázel. Počasí nám přálo, a tak jsme si to všichni pěkně užili.

Doc. Lukáš Matoušek

Studoval na Pražské konzervatoři dirigování u Václava Smetáčka, klarinet u Milana Kostohryze a skladbu u Zdeňka Hůly. Od roku 2001 vyučuje na katedře hudební teorie Akademie múzických umění v Praze.

V roce 1969 zkomponoval Kantátu na starozákonní latinský text Nářku Jeremiášova pro sóla, smíšený sbor a čtyři žesťové nástroje, jako reakci na Invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Kantáta měla velký úspěch a získala na festivalu Musica Sacra Nürnberg, prémii města Norimberku. To však současně znamenalo diskriminaci ze strany normalizátorů a jeho díla se po téměř 20 let v Československu prakticky nehrála.

Ve své tvorbě používal moderní skladebné techniky: dodekafonii, aleatoriku a témbrovou hudbu. Kromě toho jej však zajímaly paralely mezi hudbou novodobou a středověkou. V roce 1963 založil soubor Ars cameralis specializovaný na konfrontaci středověké hudby hrané na historické hudební nástroje a hudby soudobé, hrané na moderní nástroje.

Více informací je například na wikipedii.