Home »Koncerty »Ča­kovický festival »3. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XIII. ročník

3.koncert

12.5.2011 čtvrtek, 19:00, sál MČ Praha Čakovice - zadní vchod

Vystoupí pěvecké sbory:

  • Post Scriptum – Praha
  • A JE TO – Praha
  • Geshem – Praha
  • Camerata – Praha

Post Scriptum

Sbormistryně: Veronika Lozoviuková

Smíšený pěvecký sbor Post Scriptum působí na Základní umělecké škole Praha 8, Taussigova 1150. Sbor je určen amatérským zpěvákům od 15ti let. Z původně komorního uskupení, které se veřejnosti poprvé představilo v září roku 1999, se postupem času stal smíšený sbor s více než 30 členy. Sbor se účastní koncertů a dalších akcí pořádaných školou, hudebních festivalů a pořádá také samostatná vystoupení a společné koncerty se zahraničními sbory (např. se sbory z Kanady, USA, Anglie, Švýcarska, Německa, Singapuru) V roce 2003 a 2006 uskutečnil na pozvání partnerského sboru Sängervereinigung 1856 Mainz – Finthen koncertní zájezd do Mohuče (Německo) a v roce 2005 koncertoval společně s anglickým mužským sborem Carlton Male Voice Choir v Nottinghamu (Anglie).

K zatím nejvýznamnějším úspěchům sboru patří 3.místo z mezinárodní sborové soutěže 3 rd International Warsaw Choir Festival 2007, zlatá medaile z mezinárodní soutěže pěveckých sborů Mundi Cantant – Svátky písní Olomouc 2005 a „Prize for sacral song“ z 5th International Warsaw Choir Festival 2009. V roce 2009 se sbor zúčastnil Festivalu sborového umění v Jihlavě, kde získal stříbrné pásmo a jako třetí nejúspěšnější sbor vystoupil také na koncertě vítězů. Repertoár sboru je různorodý. Jeho větší část tvoří skladby a capella – od renesance po 20. století, úpravy lidových písní a spirituály. Své místo mají na programu také písně s doprovodem klavíru či vokálně-instrumentální díla z oblasti duchovní hudby.

A JE TO

Sbormistryně: Markéta Nosková

Pěvecký sbor A JE TO působí při ZŠ gen. F. Fajtla DFC, Praha 9 – Letňany. Skládá se z rodičů, učitelů a přátel školy.

Před několika lety projevilo několik rodičů zájem a chuť zazpívat si společně se svými dětmi a zažít tak ono krásné rozechvění při společném muzicírování. To bylo prvním impulsem k založení tohoto tělesa. Některé děti pak samy přihlásily rodiče do sboru, jehož vedení se ujaly Lenka Pospíšilová a Kateřina Tůmová. V říjnu roku 2000 začal sbor pravidelně zkoušet a také díky zájmu kolegů z učitelského sboru začalo nadšených zpěváků s postupem doby přibývat. Na repertoáru sboru převažovaly nejdříve úpravy českých lidových písní, ke kterým brzy přibyly i písně původem od jiných národů, spirituály, skladby jazzové a populární. Významnou posilou vedení sboru se pak stala Markéta Nosková, která s ním nacvičuje především některé skladby duchovní klasiky i hudby černošské.

Geshem

Sbormistr: Marek Šlechta

Geshem znamená déšť. Přináší vláhu, požehnání, základní předpoklad života. Déšť pomáhá růst rostlinám a dává vodu studnám, řekám i mořím. Déšť padá shůry na nás všechny bez rozdílu. Geshem je vokální soubor, který chce být vším dobrým, co přináší déšť žíznivým srdcím a duším, žíznivým uším. Chce přinášet radost, potěšení, pohlazení, a povzbuzení, chce vzbuzovat naději a posilovat ji.

Vokální akapelový soubor GESHEM tvoří přes 20 zpěváků (Soprán, Alt, Tenor, Bas), jejichž společným cílem je zpívat duchovní písně vycházející z různých křesťanských tradic. Svou činnost zahájil v dubnu 2000 nácvikem písní z Taizé. Od října 2000 vystupuje při různých příležitostech. Od konce roku 2001 rozšířil svůj repertoár o černošské spirituály.

Cílem souboru GESHEM je duchovní, harmonická, niterná exprese. Příjemná, hladivě provokující a přitom emocionálně vyvážená hudba. Naším prostředkem je vnímavé zpívající těleso, využívající veškerých vokálně-akustických prostředků. Každý ze zpěváků je důležitou osobností souboru nejen pro svůj hlas a hudební projev, ale obzvláště svou touhou, nadšením a schopností sdílet se.

Camerata

Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.