Home »Koncerty »Ča­kovický festival »6. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XIII. ročník

6.koncert – závěrečný

29.5.2011 – neděle, 17:00 hod., kostel sv.Remigia, Čakovice

Vystoupí pěvecké sbory:

  • Carmina Nova – Praha
  • Camerata – Praha

Jako host zahraje na harfu

  • Zbyňka Šolcová, harfenistka

Carmina Nova

Sbormistryně: Lucie Hřebíková

Prvopočátky sboru sahají do roku 2000. Z tehdejšího 60ti členného sboru Carmina Vocum se k jednorázovému hudebnímu projektu vyčlenilo 12 zpěváků, které po provedení projektu zůstalo pospolu a existuje dodnes jako komorní smíšený sbor Carmina Nova (Nové písně). Zázemí nám poskytuje Římskokatolická farnost kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. Náš repertoár není zdaleka ohraničen pouze duchovní hudbou, ale tvoří jej skladby jak ze široké nabídky hudební historie, tak od autorů ze současnosti.

Camerata

Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

Zbyňka Šolcová

  • harfenistka

Zbynka Šolcová ( nar.1967), absolvovala Pražskou konzervator ve tríde ceské legendy harfové hry prof.Libuše Váchalové. Po celá léta své hudební kariéry se venuje sólové a komorní hre. V prubehu let spolupracovala s mnoha významnými interprety a komorními soubory (Virtuosi di Praga aj.) , její jméno figuruje na titulech mnoha CD, rozhlasových i televizních záznamu u nás i v dalších zemích Evropy.

Od roku 2005 je clenkou komorního souboru MUSICA DOLCE VITA spolu s mezzosopranistkou Danielou Demuthovou a flétnistkou Žofií Vokálkovou. Trio má na svém konte každorocne desítky koncertu a dalších vystoupení, 2 profilová CD.

Jako sólistka vystupovala ve vetšine evropských zemích i v USA. Široký záber a orientace v mnoha hudebních stylech predstavuje napr.patnáctileté pusobení v Rožmberské kapele, kde provozovala hru na radu historických nástroju a natocila 5 CD, až po zkušenosti v populární hudbe (napr.spolupráce s paní Evou Pilarovou).

Z.Šolcová se také venuje psaní poezie, v roce 2005 vydala sbírku básní „City a pocity“.

_Plakát PDF – 694 kB