Home »Koncerty »Ča­kovický festival »4. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XIII. ročník

4.koncert

19.5.2011 – čtvrtek, 19:00 hod., kostel sv.Alžběty, Kbely

Vystoupí pěvecké sbory:

  • Chrámový sbor P.P.Gojdiča – Vranov nad Topľou (Slovensko)
  • Camerata – Praha

Gréckokatolícky chrámový zbor blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča

  • Vranov nad Topľou – Čemerné, Slovensko

Dirigentky zboru: Jana Višňovská, Mária Šandorová

Zbor začal písať svoju históriu v roku 1990. Má široký repertoár cirkevno – slovanských chorálov, spieva liturgické a cirkevné piesne, pobožnosti, panychídy a usporadúva duchovné akadémie s hovoreným slovom. Účinkoval v rozhlase, televízii a na rôznych cirkevných podujatiach po celom Slovensku, ale aj v zahraničí napr. v Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Česku, Taliansku, Maďarsku i na Ukrajine.

Zbor je pravidelným účastníkom medzinárodných festivalov piesní v Košiciach, Prešove, Snine, Prahe. V roku 1999 získal striebornú medailu v speváckej súťaži duchovnej hudby IUVENTUS MUNDI CANTAT v Olomouci. Vo februári roku 2000 vystupoval na Celonárodnej púti Slovákov v Ríme a na Eucharistickom kongrese v Bratislave, v roku 2001 na blahorečení o.Biskupa Petra Pavla Gojdiča a o.Dominika Trčku v Ríme.

V roku 1996 vydal audionahrávku pod názvom „Chvalite Hospoda“ a v roku 1997 Akatist K Bohorodičke. V roku 2004 zbor nahral CD pojem“. V roku 2005 zbor získal tretie a v roku 2009 2.miesto v Medzinárodnej súťaži cirkevnej piesne HAJNÓWKA – Bialystok. V roku 2009 bol zbor pozvaný na koncertné turné po drevených kostolíkoch v okolí mesta Gorlice v Poľsku, kde absolvoval 8 koncertov a minulý rok spieval na Ukrajine v meste Mukačevo.

Camerata

Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

_Plakát PDF – 694 kB