Home »Koncerty »Ča­kovický festival »5. koncert

Čakovický festival sborového zpěvu, XIII. ročník

5.koncert

28.5.2011 – sobota, 17:00 hod., sál MČ Praha Čakovice - zadní vchod

Vystoupí dětské pěvecké sbory:

  • DPS Mariella – Plzeň
  • DPS Kamarádi – Praha

DPS Mariella

Sbormistryně: Marie Nováková

Dětský pěvecký sbor Mariella pracuje v 15.základní škole v Plzni (škola s rozšířeným vyučováním estetické výchovy, matematiky a přírodních věd). Sbormistryní je Marie Nováková, odborná asistentka katedry hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, klavíristkou Hana Bezděková, která pedagogicky působí na témž pracovišti .

Repertoár sboru je široký, zahrnuje skladby prakticky všech slohových období a různých žánrů. Sbor často spolupracuje se současnými skladateli, zejména západočeskými, jejichž skladby uvádí v premiérách a mnohé z nich byly sboru přímo věnovány. Pořádá pravidelné zimní a jarní koncerty, na něž zve jiné dětské i mládežnické sbory z Čech i zahraničí. Sbor rovněž reprezentuje město Plzeň i v celostátních soutěžích a přehlídkách.

Koncertoval v řadě zemí Evropy, v roce 2004 se sboru dostalo cti reprezentovat Českou republiku v Radě Evropy ve Štrasburku při příležitosti vstupu naší země do Evropské unie. Dosavadním největším zahraničním projektem sboru byl zájezd do USA v r. 2002.

DPS Kamarádi

Sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková

Pěvecký sbor Kamarádi vznikl v roce 1994 jako přípravné oddělení pěveckého sboru Camerata. Hlavním smyslem práce je nejen hlasová a hudební výchova zpěváků, ale důraz je také kladen na vytvoření pěkného kolektivu, kde se všichni budou cítit příjemně a kde spolu prožijí mnoho hezkých chvil. Proto pořádáme každý rok soustředění, na kterém se cvičí nový repertoár a kde je spousta příležitostí pro společné zážitky.

Sbor zpívá především na koncertech v Praze a okolí a účastní se výměnných koncertů v České republice.

V roce 1999 jsme natočili CD Zlaté vánoční koledy, v roce 2007 další CD u příležitosti 15.výročí vzniku pěveckého sboru Camerata. Z nedávných úspěchů můžeme uvést „zlaté pásmo“ získané na Mezinárodním soutěžním festivale Pražský kaleidoskop.