Home »Pěvecká oddělení »Sbor­mistryně

Sbormistryně

Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková

  • Gymnázium Litoměřická, Prosek (třída se zaměřením matematika-fyzika) 1990–1994
  • Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor varhany 1992–1997
  • Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor dirigování 1997–2001
  • PedFUK Praha, obor hudební výchova a sbormistrovství 1997–2002
  • účastní se pravidelně sbormistrovských hudebních kurzů pod vedením špičkových našich i zahraničních lektorů, získala umístění ve zlatém pásmu sbormistrovské soutěže pedagogických fa­kult
  • Od roku 1996 se aktivně věnuje práci s dětmi a mládeží v pěveckém sboru Camerata
  • Od roku 1996 vyučuje hru na klavír
  • každoročně organizuje týdenní soustředění všech oddělení pěveckého sboru

Kontakt na paní sbormistryni naleznete zde.