Home »Pěvecká oddělení »Komorní sbor

Komorní sbor při pěveckém sboru Camerata

Komorní sbor vznikl v roce 1997 jako vybraná část smíšeného pěveckého sboru Camerata Praha. Je složen převážně ze zpěváků, kteří mají zkušenost se sólovým zpěvem.

Repertoir je zaměřen především na renesanční a barokní, ale i soudobou hudbu. Sbor vede Mgr. Veronika Dvořáčková Žofáková, která vystudovala hru na varhany a dirigování na KJJ v Praze a sbormistrovství na PedF-UK Praha.

Zvukové ukázky komorního sboru naleznate zde.